1. Tingimuste kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad  veebipoe eplee.ee klientide (edaspidi Klient) ja veebipoe eplee.ee omaniku OÜ Eplee Fazza, reg. 14863325, aadress Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla, Kuuse tn 3, 87202 (edaspidi Eplee Veebipood) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Eplee Veebipoe toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Eplee Veebipood jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, arendamise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni veebilehel ilmumise momendist. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnakiri

2.1 Eplee Veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 22%.

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Kliendi ostukorvis v.a. kui ei ole valitud "Tasuta" tarneviis või on kampaania raames märgitud tasuta kohale toimetamine.

3. Ostukorv ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti ostma.

3.3. Klient saab vajadusel muuta Ostukorvis olevate toodete koguseid, neid lisada ja ka Ostukorvist eemaldada.

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Jätka ostu vormistamisega“ ning logida ostukeskkonda oma kasutajanime ja parooliga sisse. Juhul, kui Klient ei ole Eplee Veebipoe registreerunud kasutaja, tuleb ostu sooritamiseks luua kasutajakonto, klikkides nuppu „Registreeru püsikliendiks“. Sisselogimise järel tuleb valida tarneaadress ning -meetod.

3.5. Enne „Kinnita tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.6. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, tuleb Kliendil võtta ühendust Eplee Veebipoe klienditeenindusega e-posti aadressil info@eplee.ee.

3.8. Läbi Montonio maksemooduli saavad kliendid tasuda ostu eest järgmistes pankades (pangalinki):
-Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Danske bank, Revolut.

3.9 Montonio vahendusel on Teil võimalik taotleda järelmaksu kaupmehe (eplee.ee) poolt müüdava või pakutava toote (Toode) finantseerimiseks mitmelt erinevalt krediidiandjalt (Krediidiandja). Platvormi vahendusel on võimalik võrrelda krediidipakkumisi ning sõlmida enda vabal valikl krediidileping (Krediidileping).

3.9.1 Järelmaksuvahenduse kasutustingimused leiad aadressil: https://montonio.com/et/juriidiline-teave/jarelmaksuvahenduse-kasutustingimused/

3.9.2 Montonio järelmaksu on võimalik taotleda alates 30.00 eur ostusummast.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale 7 tööpäeva jooksul, kui toote kirjeldusse ei ole märgitud teisiti.

4.2. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−N 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

4.3. Võimalikest viivitustest kohaletoimetamisega teavitab Eplee Veebipood Klienti esimesel võimalusel.

4.4. Eplee Veebipood ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.5. Pakume järgmised tarneviise: Tulen ise järele; DPD picup; DPD kulleriga koju või tööle.

4.6. Saadame pakid Euroopa Liidu Riikidesse.


5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus tühistada tellimus enne saadetise kullerfirmale üleandmist, saates sellekohase avalduse Eplee Veebipoele kirjalikult aadressil info@eplee.ee. Avaldusse tuleb märkida tellimuse või arve number.

5.2. Kliendil on õigus toode tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2.1 Eplee Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.

5.2.2 Klient kannab kauba tagastamisega seonduvad kulud ise. 

5.3. Tagastatav toode peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Eplee Veebipoele saadetud kirjalikult aadressile info@eplee.ee või kontaktaadressil. Avaldusse tuleb märkida tellimuse või arve number.

5.5. Kauba tagastamise kulu kannab Klient, välja arvatud punktis 5.6. toodud juhtudel.

5.6. Eplee Veebipood kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui toode on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või juhul, kui toode ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.


6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Eplee Veebipood ei vastuta:
- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote halvenemise/kahjustumise eest;
- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6.3. Toote juures puuduse või nõuetele mittevastavuse ilmnemisel kohustub Klient teavitama Eplee Veebipoodi probleemist e-posti aadressil info@eplee.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
- nimi ja kontaktandmed;
- toote puudus;
- tellimuse või arve nr.
Vastav avaldus peab olema saadetud 2 kuu jooksul peale puuduse või nõuetele mittevastavuse avastamist. 
Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda toote parandamist või vahetamist.

6.4. Peale pretensiooni esitamist kohtustub Eplee Veebipood Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Eplee Veebipood vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Eplee Veebipood ei kompenseeri kahju, mida võib kliendile tekitada tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).


8. Muud tingimused

8.1. Eplee Veebipood kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. 
Eplee Veebipood ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele,
v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud krüpteeringuga.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Eplee Veebipood Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevad eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. 
Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

8.4. Eplee Veebipoodi isikuandmete vastutav töötleja on Eplee Fazza OÜ.

8.5. Eplee Fazza OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance (montonio.com)